این صفحه’ شخصی من است شما در آن خاطرات مرا خواهید خوانددر رخصتی ورزش من رقص روی یخ رفتم

و من بسکتبال بازی‌ کردم و بسیارجالب بود.

دختر خاله من سالگره اش بود کلگی خویش و قوم از استکهلم آمده بودند

در سالگره بسیار جالب بود.

دیگر روزها من تنها استراحت کردم

 بخاطری که رخصتی بود.

 

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۲/۲۰ساعت 16:33  توسط سارا بیات | مژه: مژه مقبول است. دخترها مژه های مقبولتر  دارند. من چند تا دختر میشناسم که مژه های بسیارمقبول  دارند.

بکس :من چندتا تا بکس دارم یک بکس سفری، بکس مکتب. رنگ هاشان است گلابی،سیاه، بسیار زیاددارم.

ثبت: در سویدن، آنها که خواندن می کنند، صدای خود را ثپت میکنند. . نامش ثبت  است که من خیال میکنم بخاطریکه آدم با آن ثپت می کند.

چکش.  فامیل من که چیزی را جور میکنند ، باز ما یک تا چکش کار داریم. و هم قاضی در محکمه نیز یک چکش کار دارد

+ نوشته شده در  ۸۹/۱۱/۲۹ساعت 16:35  توسط سارا بیات | 

نامه من سارا است من به‌‌ صنف چهار مکتب میروم. در تیم باسکت هم میروم.

من خوش دارم بسکتبال بازی کنم و که نان جور کنم دگر من خوش دارم بازار بروم.

من خوش ندارم که کسی‌ مرا آزار بته دیگه من خوش ندارم که کس بار من دروغ بگوید.

من در آینده میخواهم داکتر شوم و هم باسکتبالر شوم.

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۲۸ساعت 16:33  توسط سارا بیات | 

: ـ چی‌ را دوست داری؟

من دوست دارم باسکتبال بازی‌ کنم و من همهء فامیل  خود را دوست دارم.

: ـ از چی‌ بدت میاید؟

بدم میاید که آدم به معلم خود گوش نکند. و دیگر من خوش ندارم که کسی مرا آزار بته مگر یگاندفعه پروا نداره.

: ـ میخواهی در آینده چی‌ شوی؟

من در آینده می خواهم داکتر و باسکتبالر شوم.

: ـ کدام رنگ را دوست داری و کدام رنگ را دوست نداری؟

من رنگ سرخ، آبی، گلابی، سبز، و تقریبا کلگی رنگها را خوش دارم. و تنها رنگی که من خوش ندارم زرد است.

 

+ نوشته شده در  ۸۹/۰۸/۲۱ساعت 16:35  توسط سارا بیات |